AKBBA Affiliates

Official AKBBA Affiliate schools and Instructors:

John Liles – Lubbock, Texas; Grand Prairie, Texas
Keith Yates – Garland, Texas
Roy Kurban – Strawn, Texas
Rudy Smedley – Willow Park, Texas
Stephen Melton – Richardson, Texas